Waarom wij tegen zijn

Als  de plannen en gebiedsvisie van de Gemeente Schouwen Duiveland omtrent natuurgebied De Schelphoek doorgaat betekend dit het volgende:

Er wordt bebouwing toegestaan van 10.000 m2 vloeroppervlak met een hoogte van 15 meter boven NAP, behorend tot het NP de Oosterschelde en midden in een Natura 2000 en EHS gebied.
Dit gebied is niet voor niets tot beschermde natuur verklaard!
Onbegrijpelijk dat dit mogelijk is. Onbegrijpelijk ook dat tientalle jaren enorme geldbedragen zijn en worden besteed om het aangrenzende natuurgebied Tureluur aan te leggen om dan vervolgens de Schelphoek te verkwanselen.

Er is absoluut geen noodzaak om een (zorg)resort in juist dit unieke natuurgebied met vele cultuur historische elementen te vestigen
Met de komst van een zogenaamd zorgresort met plaats voor 120 kamers en 150 parkeerplaatsen voor alleen deze vorm van verblijfsrecreatie is het gedaan met het stiltegebied. Om het gebouw te kunnen vestigen op de plaats waar de projectontwikkelaar dat wil, moeten beschermde natuur en cultuur historische bouwwerken wijken.

Er zijn ruimschoots voldoende alternatieve bouwlocaties op Schouwen Duiveland voorhanden
Er zijn voldoende alternatieve bouwmogelijkheden realiseerbaar die eveneens de beoogde voordelen voor werkgelegenheid en het voorzieningenniveau in de regio waarborgen.
Het is de omgekeerde wereld dat er compensatie gezocht wordt om  toestemming te kunnen verkrijgen voor het bouwen in de Schelphoek, een EHS en Natura 2000 gebied.
Er is geen enkele reden voor compensatie als men op een andere minder kwetsbare locatie op Schouwen Duiveland bouwt.

De visie wordt gebracht onder de noemer van zorgresort maar deze benaming bestaat juridisch niet
Dit betekent dat een gewone hotelexploitatie zonder zorg wordt toegestaan. In eerste instantie werd dit door de gemeente weerlegt, maar wordt nu niet meer specifiek ontkent.  Onwetendheid of speelt hier iets anders?

Buitenproportionele verhoudingen met de nabije omgeving
Het (zorg)resort gaat 120 kamers exploiteren terwijl in het aanpalende dorp Serooskerke er slechts 105 woningen zijn.

Toeristische trekpleister wordt versnipperd
Een grote toeristische trekpleister wordt versnipperd. Een mooi aaneengesloten natuurgebied van Zierikzee tot en met Burghsluis bestaande uit de Kakkersweel, Plan Tureluur, NP de Oosterschelde, de Prunjepolder tesamen met de Schelphoek, wordt doorkruist door onnodige bebouwing. Zie ook de website www.zuidkustvanschouwen.nl

Verdwijning van openbare parkeergelegenheid voor dagrecreatie
Ondanks het feit dat gesteld wordt dat het gebied open blijft voor bewoners, recreanten en toeristen worden hiervoor  geen voorzieningen getroffen.  In tegendeel, de openbare parkeervoorziening wordt met zeker 80% teruggebracht om maar niet de 10.000m2 vloeroppervlak voor het resort te overschrijden.
Slechts 30 openbare parkeerplaatsen blijven gehandhaafd in dit plan. Dit is veel te weinig  om te voldoen aan de dagrecreatie. Hierdoor ontstaat (parkeer)overlast in het aangrenzende gebied en dorp.

Fritureluur moet verdwijnen
Een van de weinige vaste dagelijkse voorzieningen van het dorp Serooskerke namelijk een mobiele snackkraam mag niet langer zijn standplaats innemen in de Schelphoek. Juist deze voorziening heeft een laagdrempelige sociale functie voor zowel dorpsbewoners, eilandbewoners als voor toeristen. Het is een verlies als deze voorziening op de Schelphoek moet verdwijnen.

Trailerhelling verdwijnt
De trailerhelling moet verdwijnen. Vele honderden vissers en bootliefhebbers maken hier jaarlijks gebruik van. Ook deze voorziening en sociale functie wordt uit het gebied geweerd. Er wordt een alternatief aangedragen wat geen alternatief is;  vanwege getijden valt de helft van de tijd de trailerhelling droog en kan deze niet worden gebruikt.  Om  over aanlegkosten nog maar niet te spreken.

Bent u het ook niet eens met deze plannen en gebiedsvisie van de Gemeente Schouwen Duiveland omtrent natuurgebied De Schelphoek, steun ons bewonersinitiatief dan met het plaatsen van uw handtekening.

HANDTEKENINGENACTIE