Voorgenomen bebouwing wordt 15 meter hoog

Dinsdagavond 16 september werd een openbare informatieavond /presentatie gehouden over de ontwerp-gebiedsvisie voor de Schelphoek. Het werd een enerverende avond waarbij hier een weergave van de belangrijkste punten.

In de gebiedsvisie worden 3 varianten getoond (geheel op haven-plateau, in het kreekbos en dwars door de dijk heen) die door middel van een 3d simulatie naar voren werden gebracht.
Het gaat hierbij om 1 gebouw met een bruto vloeroppervlakte van 10.000 m2 in het beschermd natuurgebied de Schelphoek.
Pas nu wordt duidelijk hoe groot het gebouw in alle 3 de varianten wordt.
In variant 1 wordt uitgegaan van een gebouw van 120 meter lang met een top van het gebouw op 15 meter boven NAP. De andere varianten hebben soortgelijke afmetingen. De hoogte van het havenplateau en de dijk liggen op respectievelijk 5 en 7 meter boven NAP.
Dit betekent dat het gebouw 8 meter hoogte boven de dijk uitsteekt. Vanuit de zaal werden kritische vragen gesteld over het aangezicht. Het gebouw zou enigszins onttrokken worden door bomen maar deze zijn een groot gedeelte van het jaar kaal.
Eveneens werden kritische vragen gesteld over de lichtvervuiling die zo een gebouw oplevert in de avond en in de nacht, in een nu nog aardedonker beschermd natuurgebied.

De opsteller van de gebiedsvisie noch de gemeente was in staat om duidelijk aan te geven welke natuurmeerwaarde dit toegevoegde element in de vorm van een gebouw oplevert voor het beschermde natuurgebied.

Verder was de conclusie vanuit de zaal dat de gebiedsvisie en de aanvraag voor een zorgresort door de initiatiefnemers onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Volgens de gemeente is de volgorde eerst een gebiedsvisie, dan kan daarna iedere aanvraag door iedere onwillekeurige initiatiefnemer getoetst worden of zijn aanvraag kans van slagen heeft.
Echter de uitgangspunten voor de gebiedsvisie hebben volledig betrekking gehad op de aanvraag door de initiatiefnemer Medisch Maatwerk Nederland. Dit is ook vermeldt in het achtergrond-document gebiedsvisie Schelphoek blz. 11 “Globaal programma eisen resort”.

Er is in de gebiedsvisie niet naar alternatieven gekeken zoals een kleiner bruto oppervlak.
Ook zijn de bewoners van Serooskerke in de eerste informatie avond in kennis gesteld door de initiatiefnemers van het zorgresort.
Pas anderhalf jaar later worden nu 2 informatie avonden (juli 2014 en september 2014) gehouden over de gebiedsvisie die nu is opgesteld. Ook de aanwezigheid van de initiatiefnemers van het zorgresort op deze avond roept vraagtekens op.

Een van de initiatiefnemers van Medisch Maatwerk geeft aan dat het “zorg”resort project een minimale grootte nodig heeft van 100 tot 120 kamers, omdat het project anders niet rendabel te krijgen is. Op verdere vragen vanuit de zaal zoals wie die zorg gaat betalen wordt niet ingegaan.

Ook wordt niet ingegaan op zorgresort op een andere alternatieve plek op Schouwen Duiveland omdat de initiatiefnemers juist deze plaats hebben uitgezocht en er daarom hiervoor nu alleen een gebiedsvisie voor de Schelphoek wordt opgesteld.

Wilt u ook de Schelphoek behoeden voor bebouwing?  Neem dan deel aan onze handtekeningenactie.

3 gedachten over “Voorgenomen bebouwing wordt 15 meter hoog”

 1. Heeft iemand enig idee waarom de zorgverzekeraars dit zorghotel met 250 bedden willen bouwen? Lees en huiver: De zorgverzekeraars hebben meer dan 20 miljard aan ziektekostenpremies in kas. Een maximum van 10 miljard is voldoende aldus de minister van Zorg en Welzijn. De verzekeringen willen het teveel aan geld graag vasthouden door middel van het bouwen van zorghotels. Dat de zorghotels niet voor mensen met een basisverzekering zijn is bekend. Dat de hele randstad het zorghotel in de Schelphoek moet gaan bevolken is bekend. Wat mij stoort is dat de open structuur van Schouwen-Duiveland ( waarvoor de toeristen komen ) opgeofferd wordt voor geldelijk gewin van Achmea en CZ. Want als de zorghotels er staan kunnen de verzekerings-boys de winst in eigen zak steken over de rug van premiebetalend Nederland uit het teveel ontvangen geld dat zij aan ziektekosten premies incasseerden. En dan dit. Vermoedelijk is aan de ambtenaren in Zierikzee een leuk betalende functie aangeboden ( na ontslag uit gemeente dienstverband ) door de verzekeraars als zij dit onzalige plan er door gedrukt krijgen. Dat wou ik even kwijt.

 2. geachte,
  in ca 1994 is het mobiliteitsplan voor schouwen tot stand gekomen met een horizon van ten minste 30 jaar Onder andere
  is de recreatie verdeelweg en het verwijderen van de vroonweg van hieruit ontstaan.
  In deze plannen is ook vastgesteld om de recreatie concentratie te ontwikkelen op de “flanken”van de kop van Schouwen. Het koppelen van de n57 achter de boerderij van de toen malige fam Hanse en het trace hevelsweg- delingsdijk- kruisen Ridderweg en dan aansluiten op de n57 past hier ook in. vervolgens kan dan de zuidzijde Schouwen een aaneengesloten stilte gebied worden is de planning. Ik mis in uw verweer deze masterplannen. Hierin wordt toch echt de zuidkust (schelphoek) ontzien van recreatie druk omdat de ontsluitingen , zoals ik eerder schrijf, specifiek worden aangelegd voor de nog steeds in ontwikkeling zijnde “flanken”

 3. Helaas kan ik alleen op afstand reageren. Woon niet op het eiland maar kom heel graag in de Schelphoek. Ik vind dat alle belangrijke redenen om geen zorgresort/hotel/restaurant/parkeerplaatsen midden in het mooie natuurgebied te plaatsen al gegeven zijn. (zie o.a. ook de petitie) Hoe kan iemand dit idee serieus nemen? In deze tijd?
  Ik herinner me een oude gebiedsvisie waarbij de provinciale weg tussen Serooskerke en Zierikzee afgesloten zou worden voor doorgaand verkeer. Wat is er met die visie gebeurd?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *