Procedure

Inmiddels is de termijn, waarop u uw persoonlijke visie aan de gemeente Schouwen Duiveland kon indienen, verstreken.
Het is nog steeds van groot belang uw stem te laten horen door deelname aan deze handtekeningenactie.

Alle ontvangen zienswijzen zijn inmiddels door de gemeente verwerkt in een eindverslag te vinden op de website van de gemeente .
Alle inspraakreacties, waaronder die van ons burgerinitiatief/deze website, zijn door de gemeente bestudeerd en B&W stelt voor aan de gemeenteraad om het uitgangspunt vast te stellen dat er bebouwingsmogelijkheden zijn in de Schelphoek en het college opdracht te geven om met de betrokkenen/stakeholders in het gebied (o.a. Staatsbosbeheer, dorpsraad Serooskerke, vereniging Stad en Lande, natuur en vogelwacht S-D) de bebouwingsmogelijkheden verder te verkennen en uit te werken in een aangepast gebiedsvisie. Als de gemeenteraad besluit om opdracht te verlenen voor deze verkenning en uitwerking dan betekent dit dat de definitieve beantwoording van de inspraakreacties en de vaststelling van de aangepaste gebiedsvisie Schelphoek enkele maanden doorschuift naar de gemeenteraadsvergadering van maart 2015.

Op 1 december om 19:30uur wordt het voorstel besproken in de raadscommissie Openbare Ruimte. Deze vergadering is openbaar en u kunt hierbij aanwezig zijn.
Uiteindelijk neemt de gemeenteraad op 18 december 2014 een besluit over het voorstel.

Wij als burgerinitiatief  gaan onverminderd door met het pleiten voor het onbebouwd houden van de Schelphoek.

Daarbij hebben wij uw stem hard nodig!