nieuws

Op 20 februari 2015 hebben wij een schrijven van de gemeente ontvangen waaruit blijkt dat de procedure om te komen tot een nieuwe gebiedsvisie Schelphoek voor mei/juni 2016 gepland staat. Op 23 maart 2015 worden wij door de gemeente uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Schelphoek.
Verdere informatie volgt.
In de tussentijd kunt u de ontwikkelingen enigszins volgen via onze pagina in de media

Bekijk voor de beeldvorming de Volkskrant reportage Aan de Zeeuwse kust -Zo onbewust verdwijnt de rust – door verslaggever Peter de Graaf en fotograaf Marcel van den Bergh die staat vermeldt op de pagina in de media