Klankbordgroepbijeenkomst 28 september

Een overvol programma met als thema: Ontwikkelscenario’s en wat willen wij.
Daarbij werd de planeconomische analyse uiteengezet. Uit de analyse blijkt dat het toevoegen van een functie tot gevolg heeft dat er € 200.000 euro minder kosten toegerekend hoeven te worden aan de Schelphoek. In het huidige scenario (scenario 0), in het geval dat men niets doet kost de Schelphoek iets meer dan een miljoen (€ 1.148.000) per jaar.

Beelden bij scenario’s
Verder werden een zeventigtal foto’s die zowel door klankbord-groepen als door de gemeente ingebracht waren tentoongesteld. Iedere klankbordgroep mocht 3 foto’s selecteren, voorzien van reactie waarom zij die foto’s van belang achten voor de Schelphoek en deze plaatsen bij het scenario waarvan men vond dat past.
Over het algemeen kwamen de meeste stemmen op scenario 1 waarbij behoud van natuurwaarden belangrijk werd gevonden (het totaal aantal mensen dat de foto had geselecteerd staat in de foto).
Er waren een klein aantal klankbordgroepen die ook voor buitendijks bouwen op het havenplateau zijn.(scenario 3) Natuurmonumenten gaf aan dat zij wel een informatiecentrum wensen, bij voorkeur binnendijks.  Klik hier voor de gekozen beelden per scenario

Het projectteam van de gemeente gaat met deze gekozen beelden per scenario ruimtelijke en landschappelijke vertalingen maken.

Op 16 november is er een vervolg klankbordgroepbijeenkomst met als thema “ontwikkelscenario’s – wat kunnen we“

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *