Eerste bijeenkomst stakeholders gebiedsvisie Schelphoek

Op 23 maart 2015 heeft een bijeenkomst over de Schelphoek op het gemeentehuis in Zierikzee plaatsgevonden.
Hierbij waren diverse vertegenwoordigers van verschillende organisaties aanwezig waaronder Dorpsraad Serooskerke, Vereniging Stad en Lande, Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Recron Schouwen-Duiveland, Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Naturisten Federatie Nederland, de Fritureluur, HRC De Schelphoek en wij als BIRDS.
Het was de eerste klankbordgroep bijeenkomst en deze middag stond in het teken van een eerste inventarisatie voor een nieuwe aangepaste gebiedsvisie voor de Schelphoek.

Per thema werden de uitgangspunten van de Schelphoek bekeken en kregen de stakeholders kort de gelegenheid aanvullingen toe te voegen. De behandelde thema’s:
1. Beleid en de Schelphoek
2. Cultuurhistorie en landschap
3. Natuur Schelphoek
4. Waterveiligheid
5. Verkeerssituatie
6. Gebruik en voorzieningen

Tijdens de openbare informatie avond op 22 april 2015 in Serooskerke kunt ook u uw visie en aanvullingen laten horen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *