De Schelphoek

Het beschermde natuurgebied De Schelphoek ligt aan de zuidkust van Schouwen Duiveland en is ontstaan door de watersnoodramp van 1953.  Er ontstond een enorme dijkbreuk.
Het is de enige dijkbreuk in Zeeland die in 1953 niet gedicht kon worden.

Pas een half jaar na de ramp in augustus 1953 werd het ondergelopen gebied van 520 meter breed met een diepte van 38 meter omsloten door een ruim 4 kilometer lange ringdijk van 235 caissons. Meer dan 200  hectare aan  landbouwgrond ging hiermee verloren.
De laatst aangebrachte caisson steekt nu nog steeds boven de dijk uit en is een prima uitkijkpunt.

Buitendijks zul je, afhankelijk van het seizoen, duizenden kustvogels aantreffen. Ook zijn hier bruinvissen te spotten.

Het binnendijkse ontstane krekengebied is nu, buiten de historie, vooral rijk aan planten en dieren. Dankzij het aanwezige zout in de kreek vriest deze bijna nooit dicht zodat er ook in de winter veel watervogels te zien zijn.

Kort na de ramp plantte Staatsbosbeheer een bos. Meer dan zestig soorten vogels waaronder uilen, grote bonte spechten en nachtegalen broeden hier.

De Schelphoek maakt deel uit van het Nationaal Park Oosterschelde. De Schelphoek is eveneens Natura 2000 gebied en onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur waarmee de natuur hier zou moeten worden beschermd door Europese regelgeving.

Vanwege dit feit en vanwege de cultuur historische waarde mag naar onze mening dit gebied niet opengesteld worden voor bebouwing.

Heeft u dezelfde mening?  Steun dan ons burgerinitiatief door het deelname aan onze handtekeningenactie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MENU