Behandeling raadsvoorstel 28 november

Op 17 november ontvingen wij bericht van de gemeente dat B&W besloten hebben het raadsvoorstel en de antwoordnotitie met betrekking tot de inspraakreacties voor te leggen aan de gemeenteraad.
De andere stukken (de visie, het inventarisatiedocument, planeconomische analyse en de inspraakreacties) zijn te raadplegen via de gemeentelijke website, www.schouwen-duiveland.nl bij de vergaderkalender.
Dit raadsvoorstel wordt behandeld in de raadscommissie Openbare Ruimte van 28 november 2016 om 19:30uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *