Uitslag raadsvoorstel Schelphoek

Tijdens de raadsvergadering van 22 december 2016 zijn er 2 amendementen ingediend; een door LSD en een door de SP.

Het amendement van LSD werd aangenomen met meerderheid van de stemmen.
Hierin wordt beslispunt 2 gewijzigd en wordt de keuze gemaakt voor scenario 2 en binnen dat scenario worden kaders vastgesteld:

  • De natuurlijke en landschappelijke uitstraling van het gebied Schelphoek blijft behouden
  • Op de locatie waar momenteel HCR De Schelphoek staat mag nieuwbouw gerealiseerd worden in lintbebouwing. Deze nieuwbouw mag bestaan uit 2 bouwlagen met daarboven een kap/dakconstructie, waarbij het is toegestaan dat de kap boven de dijk uit steekt
  • Ter vervanging van de huidige standplaats van Fritureluur wordt een bouwblok toegekend voor een permanente snackbar
  • Het initiatief ligt bij betrokken (markt)partijen, de gemeente wacht initiatieven af, geeft partijen de ruimte en neemt een regisserende rol op zich.
Ook beslispunt 3 wordt gewijzigd en komt te luiden:
De gemeente neemt de regie op zich. De gemeente neemt het initiatief om (markt)partijen bij elkaar te brengen met als doel
samen met deze partijen tot het volgende resultaat te komen:
  • Het gebied rond het havenplateau wordt geschikt gemaakt voor dagrecreatie, met in ieder geval een toiletvoorziening
  • De botenhelling wordt aangepast zodat deze voldoet aan de huidige eisen;
  • Het strandje wordt toegankelijk gemaakt voor kleinschalige dagrecreatie

De SP had een ietwat andere invulling en nog aanvullend in hun amendement gepleit om het onderhoud van het gebied los te koppelen van een eventuele economische drager in het gebied zelf. In overleg met betrokken partijen zou gezocht worden naar financiering van het noodzakelijke en terugkerende onderhoud binnen het gebied.
Dit voorstel is helaas niet aangenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *